Hoe staat jouw employer marketing er voor?

Employermarketing Scan

Als organisatie voel je elke dag de pijn van schaarste op de arbeidsmarkt. Vacatures worden niet, te laat of niet op de juiste manier ingevuld. Je realiseert je dat je op een andere manier met de arbeidsmarkt om moet gaan om succesvol te zijn, maar hoe pak je dat aan?

Met een Employermarketing Scan van Insighters krijg je een haarscherp beeld van hoe je als organisatie maximaal succesvol kunt zijn op de arbeidsmarkt. Een haarscherpe analyse gecombineerd met praktische direct toepasbare adviezen.

Hoe werkt een Employermarketing Scan?

Insighters ontwikkelde een inmiddels beproefde methode om inzicht te krijgen in waar een organisatie staat met betrekking tot employermarketing. We gebruiken hiervoor het door onszelf ontwikkelde Employer Marketing Framework©. Dit framework laat zien hoe je diverse arbeidsmarktmethoden zoals employerbranding, jobmarketing etc. kunt combineren om succesvol te zijn.

Om een helder beeld te krijgen waar een organisatie staat m.b.t. het Employer Marketing Framework© ontwikkelde wij een bewezen onderzoeksmethodiek die bestaat uit de volgende instrumenten:

  • Interviews: we houden korte krachtige online interviews met stakeholders (recruitment/HR, communicatie/marketing, business etc.) om diverse beelden op te halen over waar employermarketing staat.
  • Deskresearch: we analyseren allerlei documenten (beleid, strategie, procesbeschrijvingen etc.) om zo het beeld verder te verrijken.
  • Surveying: indien gewenst/nodig zetten we ook surveying in om bijv. vanuit kandidaten een beeld te krijgen bij employermarketing thema’s als vacatureteksten of de candidate experience.

Naast dat we in ons onderzoek focussen op waar de organisatie staat m.b.t. employermarketing kijken we ook naar waar zij zou moeten staan. We doen dit door te kijken naar ontwikkelingen in de voor de organisatie relevante arbeidsmarkt. Daarnaast kijken we ook naar de toekomstige behoefte van de organisatie aan nieuwe medewerkers en de ontwikkelingen hierin. Heb je als organisatie nog niet zoveel opgebouwd op het gebied van employermarketing dan kijken we met name naar waar je als organisatie zou moeten staan (i.p.v. waar je al staat).

Wat levert het op?

Nadat we inzicht hebben gekregen waar de organisatie staat/zou moeten staan m.b.t. employermarketing schrijven we een praktisch toepasbaar rapport. Geen ‘papieren tijger’ maar een rapport waarin naast een heldere en concrete analyse veel pragmatische tips en adviezen worden gegeven. Deze tips/adviezen kan de organisatie direct zelf uitvoeren eventueel in samenwerking met ons.

Omdat er vaak veel verbeteracties uit onze analyses komen is een concept projectplanning ook onderdeel van het rapport. In deze projectplanning geven we advies in welke volgorde de geïdentificeerde verbeteracties het beste uitgevoerd kunnen worden en hoeveel tijd/geld dit gemiddeld kost. Op deze manier kun je als organisatie direct keuzes maken en op gestructureerde wijze starten met het doorvoeren van verbeteracties.

Meer weten over de employermarketing scan neem dan contact met ons op en we kijken graag welk resultaat de employermarketing scan voor jouw organisatie kan opleveren.

Contact

Blogs & employermarketingkennis

Welke zes stappen kunnen jou helpen om een succesvol campus plan voor jouw organisatie te schrijven?

De kwaliteit van de werken bij site is cruciaal in succes hebben op de arbeidsmarkt maar waar met een succesvolle werken bij site aan voldoen?

Hoe Artificial intelligence voor sollicitanten het recruitment vak op zijn kop gaat zetten.