Bijdrage aan de maatschappij; nee dus!

Categorie├źn

Regelmatig gaat het in de media over het betreden van nieuwe generaties op de arbeidsmarkt. Sinds kort hebben we het over generatie Alpha (geboren tussen 2015 tot nu), maar voornamelijk over generatie Y (geboren tussen 1985 en 2000) en generatie Z (geboren tussen 2000 en 2015). Hierbij is vaak de beeldvorming dat het jongeren zijn die al espresso martini drinkend 'heerlie de peerlie' door het leven gaan en die vooral bij een bedrijf willen werken dat een bijdrage aan de maatschappij levert en dus zingevend werk doet. De vraag is echter of dit beeld klopt.

In ons jaarlijkse Nationaal Campus Onderzoek vragen wij aan studenten en starters wat zij belangrijk vinden in werk en werkgeverschap. We doen dit aan de hand van het Workdriver Model van Insighters, waarin veertig aspecten van werk en werkgeverschap zijn opgenomen. Op deze manier kunnen we inzicht krijgen in wat studenten en starters belangrijk vinden in een werkgever.

Een van de workdrivers die we onderzoeken is hoe belangrijk een bijdrage aan de maatschappij is die een werkgever levert in de overweging om ergens te gaan werken. Gemiddeld gezien vindt slechts 16% van de studenten en starters dit belangrijk in hun overweging. Om dit in perspectief te plaatsen: de top drie workdrivers zijn primair salaris (45%), faciliteren van persoonlijke ontwikkeling (43%) en mogelijkheid om als expert te ontwikkelen (42%). Hiermee bevindt een werkgever die een bijdrage aan de maatschappij levert zich in de onderste regionen van de veertig workdrivers die van belang zijn in de keuze voor een werkgever door studenten en starters.

Vinden studenten en starters een maatschappelijke bijdrage dan helemaal niet belangrijk? Uit de vele interviews die binnen het onderzoek zijn gedaan blijkt dat het wel van belang is, maar secundair. Als de arbeidsvoorwaarden, de functie en de ontwikkelingsmogelijkheden kloppen, is het fijn als het een werkgever is die ook een bijdrage aan de wereld of maatschappij levert. Zwaar positioneren op dit aspect (wat veel overheden bijvoorbeeld vaak doen) is strategisch niet sterk. Overigens blijkt dat ook mensen met werkervaring een bijdrage aan de maatschappij van een werkgever van laag belang vinden.

Een andere interessante observatie is dat veel studenten en starters het belangrijk vinden zich als expert te ontwikkelen (in tegenstelling tot zich als manager te ontwikkelen). Veel organisaties zetten traineeships op om zo de volgende generatie leiders te ontwikkelen. Als echter blijkt dat veel studenten en starters zich niet als manager of leider willen ontwikkelen maar als expert, verklaart dit misschien ook wel de relatief hoge uitstroom uit traineeships bij organisaties.

Wil jij leren hoe je op basis van inzichten tot een succesvolle campuspropositie kan komen? Volg dan onze Masterclass Campus Strategie.