Het creëren van een sterk employerbrand

Succesvol positioneren op de arbeidsmarkt

De randvoorwaarde voor succes in de arbeidsmarkt is het hebben van een krachtig employerbrand. Een wens die veel organisaties hebben maar veel organisaties worstelen met de uitdaging die het bouwen van een succesvol employerbrand met zich meebrengt. Insighters helpt organisaties op een doeltreffende manier met het bouwen van employerbrandingstrategieën die echt het verschil maken.

Het creëren van een krachtige Employee Value Proposition 

Als eerste stap in een employerbranding project bouwen we samen met de opdrachtgever een effectieve Employer Value Proposition (EVP). Middels een beproefde en unieke methode van workshops, focusgroep- en ontwerpsessies bouwen we stap voor stap de EVP op.

Het EVP bouwproces wordt begeleidt door een senior Insighter. De senior Insighter zorgt voor het faciliteren en uitwerken van de diverse sessies die nodig zijn om tot het EVP te komen. Ook managed de Insighter interne stakeholders o.a. door het geven van presentaties. Insighters zijn alleen aanwezig wanneer er sessies gegeven moeten worden en werken verder grotendeels 'remote'. Geen interimmers dus die lang binnen zijn en veel uren schrijven maar een (kosten)efficiënte aanpak met een maximaal resultaat.

Het eindproduct van een EVP project is een goed gedocumenteerd 'EVP canvas' dat door de organisatie gebruikt kan worden om het employerbrand al dan niet samen met partners te gaan activeren.

Bouwen van een succesvol activatieplan

Wanneer het EVP gebouwd is volgt er een belangrijke tweede fase namelijk het activeren van het EVP. Een stap die veel organisaties minder of helemaal geen aandacht geven. Dit is zonde want een goed EVP zonder activatie is een niet effectieve EVP. Insighters ondersteunt organisaties bij het maken van interne en externe activatieplannen.

Intern activatieplan

De eerste stap in activatie is het activeren van het EVP binnen de eigen organisatie. Insighters ondersteunt de organisatie bij het opstellen van een intern activatieplan. Op basis van jarenlange ervaring weten we welke kanalen, middelen en tone of voice goed werkt om medewerkers mee te nemen in de EVP. Medewerkers moeten immers de EVP waarmaken en zijn de beste ambassadeurs.

Extern activatieplan

Met behulp van het extern activatieplan helpen we organisaties om de EVP succesvol in de externe arbeidsmarkt te communiceren. Op basis van onze eigen inzichten in media- en communicatiegedrag van de meest belangrijke doelgroepen bouwen we een activatieplan met een hoog en effectief bereik. In het extern activatieplan beschrijven we de te volgen mediastrategie en planning, middelen(ontwikkeling) en aan te houden arbeidsmarkthuisstijl. Dit alles doen we met het beschikbare budget en tijdsinvestering in gedachten.

Zowel het intern als extern activatieplan worden door een Insighter goed onderbouwd en beschreven in het overall activatieplan. Dit overall activatieplan kan dienen als briefing voor creatieve en mediapartners van de organisatie.

Insighters is geen creatief of mediabureau. Wij bouwen en werken de strategie uit maar laten media-inkoop en middelenontwikkeling aan de specialisten (die we kennen en kunnen aanbevelen indien gewenst) over. Wil je een keer vrijblijvend sparren over employerbranding maak dan gebruik van onderstaande button om een sparringssessie aan te vragen.

Vrijblijvend sparren

Blogs & employermarketingkennis

Veel werkgevers denken dat studenten/starters (Gen Y en Z) een "bijdrage aan de maatschappij" een belangrijk aspect vinden in de keuze voor een eerste werkgever maar is dat ook zo?

Wanneer je studenten alleen in hun afstudeerjaar benaderd mis je driekwart van het starterstalent maar wat kan je dan wel doen?

Veel organisaties bieden traineeships aan om starters aan te trekken maar zit de starter in 2024 hier nog op te wachten?