Inzicht gedreven employerbranding

Download factsheet

Employerbrandonderzoek

Succes op de arbeidsmarkt begint met het hebben van een sterk employerbrand. De meest succesvolle employerbrands zijn gebouwd op twee principes. Allereerst zijn ze gebaseerd op diepgaande inzichten in het eigen employerbrand zowel intern als extern. Als tweede hebben succesvolle employerbrands een doordachte (positionerings)strategie achter het employerbrand geformuleerd.

Insighters is het enige gespecialiseerde, onafhankelijke arbeidsmarktonderzoeksbureau van Nederland. Al tien jaar lang helpen wij organisaties met het krijgen van betrouwbare en toepasbare inzichten in hun employerbrand en daarmee arbeidsmarktsucces.

Waarom employerbrandonderzoek?

Hoe doen wij onderzoek?

Onderzoek dat Insighters doet kent twee belangrijke pijlers namelijk betrouwbaarheid en toepasbaarheid. In alle onderzoeken die we doen toetsen we altijd op deze twee pijlers.

Betrouwbaarheid

Insighters zet diverse onderzoeksmethoden (surveying, interviews, deskresearch) in om tot een haarscherp en betrouwbaar beeld van een doelgroep te komen. Hierbij conformeren wij ons aan de kwaliteitsstandaarden van het Data & Insights Network als vakverenIging voor marktonderzoek.

Toepasbaarheid

Insighters komt uit het employermarketing vakgebied. Wij weten dus precies wat je nodig hebt om een goede employerbrandingstrategie te bouwen. Dit komt o.a. tot uiting in de uitgebreide intake die we voor een onderzoek doen. In deze intake ondersteunen we opdrachtgevers in het bepalen hoe we het employerbrand gaan onderzoeken en welke inzichten daarbij belangrijk zijn. Dit laatste zorgt ervoor dat we geen overbodige inzichten opleveren maar alleen inzichten waarbij makkelijk de stap naar een employerbrandingstrategie en daarmee arbeidsmarktsucces gemaakt kan worden.

Wat levert het op?

Insighters bouwde een eigen onderzoeksmodel voor employerbranding. In dit onderzoeksmodel zijn er vijf typen inzichten die bijdragen aan het bouwen van een succesvolle employerbrandingstrategie. Afhankelijk van de status van een organisatie in de arbeidsmarkt kiezen we een combinatie van onderstaande vijf typen inzichten om te onderzoeken en het employerbrand op te bouwen.

  1. Inzicht in medewerkersbeleving: bij dit type inzicht doen we onderzoek onder medewerkers hoe zij het huidige employerbrand beleven. We gebruiken hier surveying en interviews voor.
  2. Inzicht in managementperspectief: bij dit type inzicht doen we onderzoek naar het genwenste employerbrand vanuit managementperspectief. We gebruiken hier interviews en deskresearch.
  3. Inzicht in arbeidsmarkt imago: bij dit type inzicht doen we onderzoek in de externe arbeidsmarkt naar de employerbrandbeleving van relevante doelgroepen bij het employerbrand van de organisatie. We gebruiken hier extern surveying voor.
  4. Inzicht in concurrenten: bij dit type inzicht doen we onderzoek naar de employerbrand beleving van relevante doelgroepen bij arbeidsmarktconcurrenten van de organisatie. We gebruiken hier externe surveying voor.
  5. Inzicht in doelgroep voorkeuren: bij dit type inzicht doen we onderzoek naar wat relevante doelgroepen aantrekkelijk vinden in het employerbrand van een organisatie.

Zoals eerder opgemerkt kan een onderzoek modulair opgebouwd worden uit een combinatie van bovenstaande vijf typen inzichten. Wij adviseren organisaties graag welke opbouw het best past gebaseerd op behoefte en mogelijkheden van de organisatie.

De resultaten uit een employerbrandonderzoek worden middels een goed onderbouwde en toegankelijke rapportage inzichtelijk gemaakt. Deze rapportage wordt door Insighters altijd middels een presentatie toegelicht.

In een vervolgstap op het onderzoek kan Insighters ook ondersteunen bij het definiƫren van de 'Employee Value Proposition' en arbeidsmarktcommunicatieplan (intern en extern). Voor meer informatie hierover click hier.

Download factsheet