De zes stappen voor een succesvol campus plan.

Categorieën

Steeds meer organisaties begeven zich actief op de campus. Door schaarste willen/moeten bedrijven vroeg talent aan zich binden om in de toekomst succesvol te kunnen blijven. Er is dan ook een toenemende concurrentie op alle niveaus binnen de campus (middelbaar onderwijs, MBO, HBO, WO en Post doc). Maar hoe kan je in dit concurrentieveld succesvol zijn als organisatie? Ervaring leert dat de basis voor succes een goed doortimmerd campus plan is. Zonder campus plan ben je gedwongen om ad hoc actie te nemen op de campus die vrijwel nooit tot de beste resultaten leiden. Maar hoe bouw je nu een succesvol campus plan; daarvoor kan je de volgende zes stappen doorlopen.

Stap 1 Het maken van een vraaganalyse

Het eerste hoofdstuk uit elke goed campus plan bestaat uit een zogenaamde vraaganalyse. Hiermee bedoelen we dat voor een bepaald collegejaar of kalenderperiode de vraag naar campus talent (stagiaires, werkstudenten, afstudeerders en starters/trainees) bepaald wordt. Zonder dit inzicht is het lastig om een plan te maken. Binnen veel organisaties is dit een uitdagende stap omdat vaak niet alles bekend is over de vraag naar campus talent in een bepaalde periode. Toch is het goed om deze vraag te stellen want ook al weet je hiermee maar 30% van de vraag helder te krijgen dan is dat nog altijd 30% meer dan dat je niets weet.

Stap 2 Het maken van een aanbodanalyse

Nu je vanuit stap 1 weet wat de potentiële vraag vanuit de organisatie gaat worden kan je ook gaan kijken hoe je dit in kan gaan vullen. Dit doe je door het maken van een aanbod analyse. In deze aanbod analyse ga je kijken hoe je de vraag van de organisatie naar campus talent kan invullen. Dit doe je door te kijken naar het aanbod van bepaalde studierichtingen en niveaus die van belang zijn voor de organisatie. Wanneer de organisatie bijvoorbeeld behoefte heeft aan IT starterstalent met een HBO/WO achtergrond dan kan je kijken naar wat het aanbod van afstudeerders is binnen de studierichtingen technische informatica, informatica, Business IT en Management etc. Op deze manier krijg je een gevoel hoe realistisch de vraag van de organisatie is en dus ook de haalbaarheid van campus werving. Wanneer er in een bepaalde doelgroep slechts 300 studenten per jaar afstuderen en jij wil er daar 50 van aannemen dan heb je een grotere uitdaging te pakken dan dat het aanbod 7000 studenten is.

Stap 3 Het maken van een concurrentie analyse

Naast het aanbod van campus talent bepaald ook jouw positie ten opzichte van jouw concurrenten hoe succesvol jij kan zijn. Heb je een aantal sterke concurrenten op de campus dan zal het lastiger zijn om succesvol te zijn. Het is dus altijd goed om minimaal de top 5 van jouw concurrenten voor een bepaalde doelgroep te identificeren. Dit kan je doen door eigen kennis van de markt maar bijv. ook door te kijken naar aantallen startersvacatures in de markt over een wat langere periode. Hiervoor kun je tools als Jobdigger of Textkernel gebruiken. Heb je eenmaal de juiste concurrenten gevonden dan kan je een analyse maken hoe zij zich positioneren in de arbeidsmarkt en welke kanalen zij gebruiken om met specifieke campus doelgroepen te communiceren.

Stap 4 Het bepalen van doelstellingen

In stap 4 ga je bepalen wat de doelstellingen van jouw campus plan zijn. Het klinkt raar om dit pas in stap vier te doen omdat je normaal gesproken eerst je doelstellingen neerzet en daar op je plan schrijft. Maar om tot realistische doelen te komen zul je eerst stap 1 t/m 3 moeten doorlopen. Uiteraard kun je in het daadwerkelijke campusplan wel starten met de doelstellingen maar in de volgorde van werken is het stap 4.

Met betrekking tot doelstellingen onderscheiden we hoofd- en subdoelstellingen. De hoofddoelstellingen in een campus plan hebben altijd betrekking op drie thema’s. Welke bekendheid en welke voorkeur wil ik als organisatie hebben. We noemen dit ook wel de branding doelstellingen. Een voorbeeld van een branding doelstelling kan zijn dat aan het eind van het collegejaar 35% van de campus doelgroep jouw organisatie als werkgever kent.

Daarnaast willen we bepalen hoeveel kandidaten we moeten werven om daadwerkelijk vacatures in te vullen. We noemen dit ook wel conversie doelstellingen. Een voorbeeld hiervan is dat je minimaal 200 kandidaten wil werven voor de openstaande campus vacatures.

Naast de hierboven beschreven hoofddoelstellingen heb je ook subdoelstellingen. Dit zijn doelstellingen die moeten helpen om je hoofddoelstellingen te behalen. Een voorbeeld kan zijn dat je op minimaal vijf hogescholen tijdens een collegejaar een presentatie geeft om de doelgroep bekend te maken met jouw organisatie.

Stap 5 Het bepalen van de Campus Value Propositie

In stap 5 ga je bepalen waarom het voor campus talent interessant is om werkzaam te worden bij jouw organisatie. Als het goed is heb je bij jouw aanbod analyse ook gekeken wat bepaalde campus doelgroepen interessant vinden in een werkgever en werk. Op basis van deze inzichten kan je kijken wat jouw organisatie te bieden heeft om aantrekkelijk te zijn voor specifieke campus doelgroepen.

Naast dat je weet wat een campus doelgroep belangrijk vindt heb je in jouw concurrentie analyse ook kunnen kijken wat jouw concurrenten roepen om aantrekkelijk te zijn. Door te kijken hoe je daar onderscheidend in kan zijn zorg je ervoor dat je in positieve zin opvalt bij de doelgroep.

Doordat wat jou aantrekkelijk maakt te combineren met wat jou onderscheidend maakt als werkgever voor campus talent ontstaat de Campus Value Proposition. De Campus Value Proposition is dus een aantrekkelijke en onderscheidende belofte die je maakt naar campus doelgroepen om hen te verleiden bij jouw organisatie te solliciteren. De Campus Value Proposition is dan ook het hart van al jouw activiteiten richting specifieke campus doelgroepen.

Overigens vinden verschillende campus doelgroepen verschillende zaken belangrijk in een werkgever (een juridische student vindt andere zaken belangrijk dan een engineering student). Zorg er dus altijd voor dat jouw campus plan per campus doelgroep geschreven is en niet overall.

Stap 6 Het maken van een campus communicatieplan

In de laatste stap maak je het campus communicatieplan. Al heb je nog zo’n goede Campus Value Proposition als je deze niet gaat communiceren dan zal de campus doelgroep daar ook nooit bekend mee raken. In jouw communicatieplan ga je op basis van inzicht in het communicatie gedrag van jouw campus doelgroep (onderdeel van de aanbod analyse) kijken welke communicatiekanalen en middelen je in gaat zetten om de doelgroep te bereiken. Kies je voor de traditionele route en ga je veel events bezoeken of ga je social kanalen, search, referral etc. inzetten. En goed communicatieplan gaat je veel structuur geven wanneer je gaat communiceren gedurende het collegejaar. Het helpt je ook om beter jouw campus budget te managen omdat het meeste budget vaak in je communicatiekanalen gaat zitten. Hoe beter je hierover nadenkt hoe meer je uit jouw (toch vaak krappe) campus budget kan halen.

Als je de bovenstaande zes stappen hebt doorlopen heb je een zeer solide en kansrijk campus plan staan. Maak er overigens niet een heel boekwerk van. Een goed campus plan per doelgroep heeft ongeveer 3-4 pagina’s. Keep it short!

Wil jij voor jouw organisatie ook een campus plan maken maar heb je hier nog wat hulp bij nodig kom dan naar onze Masterclass Campus Strategie en leer in één dag hoe je een succesvolle campus strategie inclusief plan opzet.