Wat is campus recruitment?

Categorieën

Veel organisaties erkennen het belang van het aantrekken van nieuw jong talent. Dit zorgt voor vernieuwing in de organisatie en is soms ook noodzakelijk vanwege een tekort aan ervaren personeel, bijvoorbeeld in sectoren zoals de zorg, horeca, IT, en data science. Ondanks het besef van het belang van jong talent zijn er nog steeds veel organisaties die hier niet structureel mee omgaan. Met andere woorden, niet veel organisaties houden zich bezig met 'campus recruitment'. Onder campus recruitment verstaan we:

"Alle activiteiten van een werkgever gericht op opleidingsinstituten met als doel bekendheid en voorkeur als werkgever te vergroten en/of het direct aantrekken van nieuwe medewerkers voor de organisatie."

Deze definitie omvat enkele cruciale elementen. Ten eerste richt campus recruitment zich altijd op opleidingsinstituten, variërend van middelbare scholen voor bijbaanwerving tot universiteiten. Wanneer activiteiten gericht zijn op de arbeidsmarkt voor ervaren professionals, is er geen sprake meer van campus recruitment, maar van regulier recruitment.

Daarnaast gaat campus recruitment over het opbouwen van een werkgeversimago op de campus. In feite spreken we dan van campus branding. Het doel van campus branding is om de bekendheid en aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever onder scholieren en studenten te vergroten. Dit houdt in dat het niet draait om het direct invullen van vacatures, maar om activiteiten zoals gastcolleges geven of het sponsoren van studieverenigingen.

Bij het laatste deel van deze definitie hebben we het over het rechtstreeks aantrekken van scholieren en studenten voor openstaande vacatures. Dit is wat we feitelijk campus recruitment noemen oftewel campus sourcing, waarbij het gaat om het invullen van bijvoorbeeld afstudeerplaatsen, startersfuncties of traineeships.

Op welke doelgroepen richt campus recruitment zich?

Zoals eerder vermeld, richt campus recruitment (en campus branding) zich op scholieren en studenten van opleidingsinstituten. In de praktijk richten organisaties zich vaak vooral op HBO- en masterstudenten bij hun campusactiviteiten. Campus recruitment is echter breder dan alleen deze niveaus en kan zich richten op vier niveaus, afhankelijk van de behoeften van de organisatie met betrekking tot scholieren en starters:

1. Middelbare scholen: Deze laag kan benaderd worden voor het invullen van bijbaanvacatures, bijvoorbeeld voor vakkenvullers, of om al vroeg bekendheid te creëren onder specifieke doelgroepen, zoals voorlichting geven over werken in de techniek.

2. Mbo-opleidingsinstituten: Organisaties slaan deze laag vaak over, terwijl hier vaak de meest schaarse doelgroepen worden opgeleid, bijvoorbeeld in zorg- of techniekopleidingen.

3. Hbo-opleidingsinstituten: Deze laag wordt over het algemeen redelijk benaderd door werkgevers, meestal met het doel om startersfuncties in te vullen.

4. Master-opleidingsinstituten: Deze laag wordt traditioneel benaderd voor traineeships.

Naast deze verschillende niveaus kan campus recruitment zich ook richten op specifieke doelgroepen binnen deze opleidingsinstituten. Wil je hier meer over weten, lees dan dit blog.

Waarom campus recruitment?

Het opzetten van campus recruitment vergt tijd en vaak ook geld voor een organisatie. Dus waarom zou een organisatie aan campus recruitment willen doen?

- Transparantie op de arbeidsmarkt: Op de campus is de arbeidsmarkt bijzonder overzichtelijk en transparant. Opleidingsinstituten zijn netjes gesegmenteerd in doelgroepen, zoals technische of juridische studierichtingen, en studenten zijn gemakkelijk benaderbaar. Zodra studenten de arbeidsmarkt betreden, verspreiden ze zich over verschillende sectoren en zijn ze lastiger te vinden en te werven. Als organisatie wil je daarom op de campus actief zijn.

- Noodzaak: In sommige beroepsgroepen, en dit aantal groeit gestaag, zijn er bijna geen ervaren medewerkers meer te vinden. Bedrijven worden gedwongen om mensen zelf op te leiden en direct van opleidingsinstituten aan te nemen, bijvoorbeeld in de kinderopvang voor pedagogisch medewerkers.

- Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Organisaties hebben ook een maatschappelijke verplichting om jonge mensen de kans te geven zich te ontwikkelen en klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Dit betekent investeren in stages, afstudeertrajecten en het aanbieden van startersmogelijkheden.

- Frisse kennis en vaardigheden: De ontwikkeling van kennis in de wereld gaat steeds sneller. Als organisatie moet je nieuwe frisse kennis en vaardigheden binnenhalen via scholieren, studenten en starters om concurrentiekrachtig te blijven.

- Verjonging: Veel organisaties kampen met een vergrijzende werknemerspopulatie. Vooral binnen de overheid wordt dit een groeiend probleem. Door scholieren, studenten en starters aan te trekken, kunnen organisaties hun personeelsbestand verjongen en productief blijven.

Ben je op zoek naar meer kennis over campus recruitment kom dan naar de Masterclass Campus Recruitment. Ben je op zoek naar diepgaande inzichten in jouw campus doelgroepen neem dan deel aan ons Landelijk Campus Onderzoek 2024.