Nationaal Bijbaners Onderzoek 2024


Diepgaand inzicht in de Bijbaners doelgroep

Voor veel organisaties zijn bijbaners van cruciaal belang om succesvol te zijn als onderneming. Of jouw organisatie nu actief is in Retail, Horeca, Logistiek, Zorg etc. zonder bijbaners gaat jouw organisatie het waarschijnlijk niet redden. Reden des te meer om de werving van bijbaners planmatig aan te pakken en zo ervoor te zorgen dat deze soms ongrijpbare en dynamische doelgroep jouw organisatie weet te vinden.

Een succesvol wervingsplan start altijd met een diepgaand inzicht in de doelgroep, in dit geval bijbaners. Insighters organiseert een grootschalig, Nationaal Bijbaners Onderzoek waarin alle inzichten die je nodig hebt voor jouw succesvolle bijbaners wervingsplan onderzocht worden. Wil jij de stroom aan bijbaners die jouw organisatie nodig heeft veilig stellen? Neem dan deel aan het Nationaal Bijbaners Onderzoek 2024 (NBO 24)

Wat onderzoeken we?

Binnen het NBO 24 onderzoeken we diverse zaken die jou helpen om de perfecte wervingstrategie op te zetten en te managen. Inzichten die je door middel van het onderzoek krijgt zijn:

  1. Inzicht in bekendheid, voorkeur en associaties als werkgever onder de bijbaners doelgroep
  2. Inzicht in bekendheid, voorkeur en associaties die de bijbaners doelgroep heeft bij jouw arbeidsmarktconcurrenten.
  3. Inzicht in demografische eigenschappen van de bijbaners doelgroep zoals aantallen, man/vrouw verhouding of regionale spreiding.
  4. Inzicht in wat bijbaners belangrijk vinden in hun bijbaan en werkgevers.
  5. Inzicht in media- en oriëntatiegedrag van de bijbaners doelgroep zoals social media gebruik of algemeen mediagebruik.
  6. Inzicht in communicatiegedrag zoals voorkeur voor communicatiemiddelen of stijl.
  7. Inzicht in welke 'candidate experience' bijbaners wensen wanneer zij gaan solliciteren

De uitkomsten van het onderzoek krijg je in een toegankelijke direct bruikbare rapportage. Daarnaast krijg je ook adviezen hoe de inzichten in jouw bijbaners strategie of plan verwerkt kunnen worden. Als laatste presenteren we de resultaten zodat er ruimte is voor vragen en verdere verdieping.

Wie onderzoeken we?

In het NBO 24 onderzoeken we twee typen bijbaners.

Middelbare scholieren

Deze doelgroep definiëren we als 14 - 18 jarigen die nog op het middelbaar onderwijs zitten.

Studenten

Deze doelgroep definiëren we als 18 - 25 jarigen die op het voortgezet onderwijs zitten.

Beide doelgroepen onderzoeken we landelijk met een gelijke spreiding over de provincies zodat een betrouwbaar en ook te differentiëren beeld ontstaat.

Hoe onderzoeken we?

Insighters ontwikkelde een onderzoeksmethodiek die uniek is in Nederland. In onze onderzoeksmethode hanteren wij drie onderzoeksmethoden die samen tot een zeer betrouwbaar resultaat leiden.

Panel

Om beide doelgroepen te onderzoeken zetten we een speciaal door Insighters ontwikkelde online survey in. Voor de verspreiding van de survey werken we samen met en gespecialiseerd en betrouwbaar panelbureau.

Interviews

Naast surveying interviewen wij minimaal vijf respondenten per doelgroep om nog een verdere verdieping in de resultaten te krijgen en daarmee nog meer toepasbaarheid.

Deskresearch

Als laatste zetten wij deskresearch in om met name kwantitatieve data toe te voegen aan de resultaten van het onderzoek. Denk hierbij bijv. aan regionale spreiding of totale aanbod.

Deelnemen?

Binnen het NBO 24 is het aantal organisaties dat kan deelnemen beperkt (max. 10 per doelgroep). Wil jij hierbij zijn laat het ons dan snel weten. Het onderzoek zal worden gehouden in april 2024. Er zijn kosten verbonden aan deelname. Wil je eerst meer informatie neem dan contact met ons op of download via onderstaande button de factsheet.

Download factsheet Bijbaners Onderzoek 2024