De vijf valkuilen van referral

Categorieën

De vijf valkuilen van referral

Veel organisaties erkennen het potentieel van referral als wervingsinstrument. Talloze onderzoeken tonen aan dat referral het meest kosteneffectieve wervingskanaal is voor hoogwaardige kandidaten. Het is dan ook begrijpelijk dat veel organisaties de ambitie hebben om referral in hun wervingsstrategie te integreren. Toch zijn er maar weinig organisaties die referral daadwerkelijk met succes implementeren, met meer dan 30% van de nieuwe aanwervingen via dit kanaal. Wat zijn de belangrijkste redenen waarom zo weinig organisaties slagen in het opzetten van een succesvol referralprogramma? In dit blog noemen we de vijf voornaamste valkuilen.

Valkuil 1: Referral niet continu activeren

Veel organisaties gaan ervan uit dat wanneer ze een referralprogramma op hun intranet plaatsen en een interne lanceringscampagne opzetten, iedereen in de organisatie de komende jaren actief zal bijdragen aan referral. Voor de meeste medewerkers staat het aanbrengen van potentiële nieuwe collega's echter niet bovenaan hun prioriteitenlijst. Collega’s moeten regelmatig herinnerd worden aan de mogelijkheid om bij te dragen aan de groei van de organisatie. Als dit niet gebeurt, zal de motivatie snel afnemen en daarmee ook het hele referralprogramma.

Valkuil 2: Er is geen of onvoldoende incentive

Sommige organisaties beschouwen het aandragen van nieuwe medewerkers als een verantwoordelijkheid waar geen beloning tegenover hoeft te staan. Onderzoek laat echter zien dat ruim 65% van de Nederlandse werknemers van mening is dat er wel een beloning moet zijn voor het aanbrengen van nieuwe collega's. Het is dus belangrijk dat organisaties referral belonen, en daarbij moeten ze letten op de juiste vorm en hoogte van de beloning.

Valkuil 3: Er is geen gestructureerd referralproces

Veel organisaties vergeten om een gestructureerd referralproces op te zetten. Referral is een 'delicaat' kanaal, waarbij als collega's iemand aandragen die niet goed behandeld wordt in het proces, ze waarschijnlijk niet nog een nieuwe kandidaat zullen aandragen. Het opzetten van de juiste route voor de aangedragen kandidaat is dus essentieel. Hierbij is ook communicatie over de processtatus (CV ontvangen, afgewezen, aangenomen) van een aangedragen kandidaat naar de collega van belang.

Valkuil 4: Geen of niet de juiste technologie

Technologie speelt een steeds grotere rol in referral. Vooral technologie die medewerkers in staat stelt om op efficiënte wijze vacatures of employer brand content te delen, is steeds meer een vereiste voor een succesvol referralprogramma. Door het delen van content eenvoudig te maken, stimuleer je medewerkers om dit daadwerkelijk te doen. Het is opvallend dat veel referraltechnologie in de vorm van 'apps' wordt aangeboden. Uit onderzoek blijkt echter dat apps minder effectief zijn, omdat mensen terughoudend zijn om apps te downloaden of hun wachtwoord te onthouden. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over technologie die medewerkers helpt om content gemakkelijk te delen, anders zullen ze het niet doen.

Valkuil 5: De spelregels zijn niet duidelijk

Om referral soepel te laten verlopen, is een goed doordacht referralbeleid essentieel. Dit beleid moet duidelijkheid verschaffen over zaken als 'wie mag meedoen?' en 'welke kandidaten mogen worden geïntroduceerd?' Onduidelijkheid in het beleid kan frustratie veroorzaken onder deelnemers aan referral, waardoor medewerkers afhaken. Een goed toegankelijk en helder geschreven beleid voorkomt teleurstelling en daarmee afhakers.

Wil jij referral succesvol krijgen in jouw organisatie volg dan onze Opleiding Recruitment Marketing.