Wat is de candidate experience?

Organisaties besteden vaak veel tijd en geld aan het vinden van de juiste kandidaten voor hun vacatures. Echter, ze staan niet altijd stil bij welke ervaring ze (potentiële) kandidaten bieden gedurende dit proces. Het maakt niet uit hoe aantrekkelijk de wervingsboodschap is; als iemand bijvoorbeeld 15 velden op het online sollicitatieformulier moet invullen, biedt de organisatie een minder goede ervaring en is de kans groot dat iemand uiteindelijk afhaakt. Om te zorgen dat zo min mogelijk (potentiële) kandidaten uit het recruitmentproces stappen, is het van belang om de 'candidate experience' zo goed mogelijk te managen. Wat verstaan we precies onder de candidate experience?

‘De candidate experience omvat de ervaring die (potentiële) kandidaten opdoen binnen het employer branding- en recruitmentproces van een organisatie’

Deze definitie bevat enkele belangrijke elementen. Allereerst heeft de candidate experience betrekking op zowel potentiële kandidaten als kandidaten. Dit betekent dat de candidate experience begint zodra iemand bijvoorbeeld een 'werken bij' video op een sociaal kanaal ziet. Het begint nog voordat ze daadwerkelijk solliciteren.

Zodra mensen daadwerkelijk solliciteren, ervaren ze ook het sollicitatieproces van de organisatie als onderdeel van de candidate experience. De candidate experience bestaat dus feitelijk uit twee fasen: de fase waarin iemand nog geen sollicitant is, maar wel in aanraking komt met employer branding-uitingen, en de fase waarin iemand solliciteert.

De Candidate Journey

Elke organisatie biedt al een candidate experience, maar het verschil zit hem in of deze bewust wordt gemanaged. Met andere woorden, als iemand bijvoorbeeld op gesprek komt voor een functie en dit moment niet wordt gemanaged, ontstaat er een risico op een negatieve ervaring, bijvoorbeeld doordat de interviewer 'vreemde' vragen stelt. Uiteraard willen we dit voorkomen door deze momenten te managen.

Dit managen gebeurt door jezelf in de schoenen van de (potentiële) kandidaat te plaatsen en te bedenken hoe hij of zij het proces en de verschillende onderdelen daarvan wil ervaren. Dit noemen we de candidate journey. De candidate journey is de som van alle ervaringen die een (potentiële) kandidaat opdoet tijdens het employer branding- en/of recruitmentproces. Deze ervaringen noemen we ook wel 'touchpoints'. Hieronder verstaan we:

‘Interactiemomenten van een (potentiële) kandidaat gedurende de candidate journey’

Binnen deze definitie gaat het dus om momenten van interactie, zoals online solliciteren, sollicitatiegesprekken of arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen. Elk moment waarop een (potentiële) kandidaat in aanraking komt met het employer branding- of recruitmentproces is een touchpoint. De optelsom van al deze touchpoints vormt de candidate journey.

Om de candidate experience effectief te managen, is het essentieel om eerst alle touchpoints in kaart te brengen. Als je niet weet wanneer (potentiële) kandidaten in contact komen met jouw proces, kun je deze ervaringen ook niet managen. Het managen van de candidate experience begint dus altijd met het in kaart brengen van deze touchpoints, ook wel 'mappen' genoemd. Nadat alle touchpoints zijn geïdentificeerd, kunnen ze worden gemanaged door goed te bedenken welke ervaring je wilt bieden op elk touchpoint. Op deze manier kun je elk touchpoint 'ontwerpen' en vervolgens managen.

Waarom is de Candidate Experience Belangrijk?

Het effectief managen van de candidate experience van een organisatie vergt tijd. Daarom rijst de vraag: waarom zou je hier tijd in investeren? Er zijn vier belangrijke gevolgen wanneer een organisatie een slechte candidate experience biedt:

  • Kandidaten kunnen zich tijdens het sollicitatieproces terugtrekken als ze een slechte ervaring hebben. Dit betekent minder kandidaten om de vacature te vervullen en een langere doorlooptijd van de vacatureprocedure.
  • Een kandidaat met een slechte ervaring kan deze negatieve ervaring delen in zijn of haar netwerk. Hierdoor kunnen potentiële kandidaten besluiten om niet te solliciteren, waardoor je waardevolle kandidaten misloopt.
  • Voortdurende slechte candidate experiences kunnen leiden tot reputatieschade voor de werkgever. Hierdoor zullen in de toekomst minder kandidaten solliciteren.
  • Een slechte ervaring kan zelfs invloed hebben op de omzet van de organisatie. Als een klant een slechte candidate experience heeft gehad bij bijvoorbeeld een grote winkelketen, kan hij de volgende keer naar de concurrent gaan om boodschappen te doen. Dit toont aan dat de candidate experience niet alleen van invloed is op recruitmentresultaten, maar ook op de financiële resultaten van de organisatie.

Gezien deze gevolgen is het managen van de candidate experience geen luxe, maar een absolute noodzaak voor organisaties die serieus werk willen maken van hun employer branding, recruitmentproces en uiteindelijk hun omzet.

Wil jij de candidate experience inzetten om kandidaten tot ambassadeurs van jouw organisatie te maken volg dan onze Opleiding Recruitment Marketing.