Wat is referral?

Categorieën

Diverse onderzoeken tonen herhaaldelijk aan dat referral recruitment het meest effectieve wervingskanaal is van alle kanalen. Maar wat houdt referral recruitment precies in? Onder referral recruitment verstaan we:

'Het actief inzetten van eigen medewerkers of het netwerk van een organisatie om vacatures te verspreiden in de arbeidsmarkt, evenals het delen van employer branding content.'

In deze definitie zijn enkele belangrijke aspecten opgenomen. Referral is niet beperkt tot alleen medewerkers, en het beperkt zich niet tot vacatures; het kan ook worden gebruikt voor employer branding. Hiermee is referral zowel voor jobmarketing als voor employer branding het belangrijkste kanaal.

Hoe zet je referral in?

Om referral optimaal te benutten, zijn er twee belangrijke aspecten waarmee een organisatie rekening moet houden.

Ten eerste, kan een organisatie overwegen om niet alleen medewerkers, maar ook het bredere netwerk van de organisatie in te schakelen. Dit betekent het betrekken van leveranciers, klanten, voormalige medewerkers (alumni), flexwerkers, enz. om vacatures of employer branding content te delen. Het idee achter referral is immers dat hoe meer mensen vacatures/content delen, hoe groter het bereik. Dus waarom beperken tot alleen medewerkers?

Het tweede aspect waarover een organisatie kan nadenken, is of referral alleen wordt gebruikt voor vacatures of ook voor het delen van employer branding content. Veel organisaties gebruiken referral alleen voor vacatures, maar dit is een gemiste kans. Wanneer je het werkgeversmerk kunt versterken door medewerkers en/of het brede netwerk te betrekken, kun je op een geloofwaardige en kostenefficiënte manier aan employer branding doen.

Kortom, door niet alleen medewerkers maar ook het bredere netwerk te betrekken en zowel vacature- als employer branding content te delen, haal je het maximale uit referral.

Wat zijn de voor- en nadelen van referral recruitment?

Het gebruik van referral heeft enkele duidelijke voordelen:

  • De kwaliteit van kandidaten is vaak hoog omdat medewerkers een vorm van screening toepassen (past mijn buurman bij de organisatie en de functie?).
  • De wervingssnelheid is vaak hoog omdat connecties binnen het netwerk sneller worden gelegd dan bijvoorbeeld bij online vacatureplaatsingen.
  • De kosten van referral zijn over het algemeen laag omdat je bespaart op kosten voor online campagnes (jobboards, social advertenties) of wervingsbureaus.

Een 'nadeel' van referral is dat het veel tijd kost om medewerkers en/of het netwerk te activeren om actief deel te nemen aan referral. Ervaring leert dat medewerkers (of nog meer het bredere netwerk) vaak aanmoediging nodig hebben om zaken te delen. Als deze activering ontbreekt, zal referral in de praktijk niet effectief zijn, wat helaas vaak voorkomt.

Waar moet ik aan denken als ik referral recruitment wil opzetten?

Wanneer je succesvol referral wilt opzetten voor jouw organisatie, zijn er enkele belangrijke zaken waaraan je moet denken:

  • Begin met het meten van de 'referral-bereidheid' binnen de organisatie door het niveau van employee advocacy (de bereidheid om de organisatie te promoten) te meten.
  • Stel een referral-beleid op dat zaken regelt zoals wie kan deelnemen aan het programma, eventuele beloningen en wanneer deze worden uitgekeerd, welke kandidaten kunnen worden aangedragen (bijv. ook uitzendkrachten), hoe kandidaten kunnen worden aangedragen, en het eigenaarschap van aangedragen kandidaten.
  • Definieer een referral-proces dat rekening houdt met de verwachtingen van medewerkers, kandidaten en het recruitmentproces.
  • Gebruik technologie om het referral-proces te beheren en te meten.

Als referral wordt opgezet zonder rekening te houden met bovenstaande zaken, is het gedoemd om te mislukken. Het is dus van vitaal belang dat organisaties professioneel te werk gaan bij het opzetten van referral recruitment.

Wil jij referral binnen jouw organisatie succesvol krijgen volg dan onze Opleiding Recruitment Marketing.