Campus branding

Categorieën

Als organisatie overweeg je wellicht om meer te doen op het gebied van campus recruitment. Het is van essentieel belang om hier goed over na te denken voordat je aan de slag gaat. Een campusstrategie vormt de ruggengraat van elke effectieve campus recruitmentinspanning. Binnen een volwassen campusstrategie bestaan er twee hoofdrichtingen: campus branding als strategie en campus werving of sourcing als strategie. In dit blog zullen we dieper ingaan op campus branding. Voor meer informatie over campus werving/sourcing, kun je dit blog raadplegen. Onder campus branding verstaan we:

'Alle activiteiten van een werkgever op de campus die gericht zijn op het vergroten van de bekendheid en voorkeur van de organisatie als werkgever op basis van een specifieke campus doelgroep propositie.'

In deze definitie zijn enkele cruciale elementen opgenomen. Allereerst gaat campus branding over het vergroten van de bekendheid van een organisatie als werkgever. Hoe meer leden van een campus doelgroep (bijv. data scientists of ingenieurs) jouw organisatie kennen als werkgever, hoe groter de kans dat ze in de toekomst bij jouw organisatie zullen solliciteren. Ten tweede is voorkeur onder de campus doelgroep van vitaal belang. Bekendheid alleen is niet voldoende; je wilt ook dat de campus doelgroep jou als de gewenste werkgever ziet. Het is belangrijk op te merken dat campus branding gericht is op het vergroten van bekendheid en voorkeur, niet op het direct genereren van sollicitaties op openstaande vacatures (dit laatste noemen we campus werving).

Een tweede belangrijk element in de definitie is dat de basis voor een succesvolle campus branding een specifieke campus doelgroep propositie vormt. Dit betekent dat een werkgever, op basis van inzichten in een campus doelgroep, bepaalt wat de toegevoegde waarde is van het werken bij de organisatie. Als de organisatie goed weet in te spelen op wat een campus doelgroep belangrijk vindt in werk en werkgeverschap, zal ze sneller de voorkeur winnen dan wanneer ze dit niet doet of veronderstellingen maakt. Het hebben van een campus doelgroep propositie is daarom cruciaal in elke campus branding strategie.

Het opbouwen van een Campus Doelgroep Propositie

Het hebben van een campus doelgroep propositie vormt de basis voor elke campus branding strategie. Maar hoe bouw je een succesvolle campus propositie? Een campus doelgroep propositie bestaat uit twee waarden die we ook wel Unique Selling Points (USP's) noemen. Deze waarden worden ingezet om de voorkeur van een campus doelgroep te vergroten. Het creëren van een campus doelgroep propositie verloopt in drie stappen:

1. In stap 1 achterhaal je welke aspecten van werk en werkgeverschap een specifieke campus doelgroep aantrekkelijk vindt. Dit doe je op basis van campusonderzoek.

2. In stap 2 onderzoek je welke belangrijke aspecten door de organisatie kunnen worden ingevuld. Met andere woorden, als je weet dat een bepaalde doelgroep "mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling" belangrijk vindt, moet je onderzoeken of je als werkgever deze mogelijkheden kunt bieden. Het is van cruciaal belang om geen beloften te doen die niet kunnen worden waargemaakt, omdat dit ertoe kan leiden dat nieuwe medewerkers snel de organisatie verlaten.

3. In stap 3 moet je ook naar concurrenten op de arbeidsmarkt kijken. Welke aspecten claimen zij en hoe kun je je als organisatie onderscheiden? Door onderscheidend te zijn, zal de campus doelgroep sneller een voorkeur voor de organisatie ontwikkelen.

Nadat een sterke propositie is geformuleerd, volgt een belangrijke tweede stap: deze propositie communiceren.

Het communiceren van de Propositie

Wanneer je een campus doelgroep propositie hebt opgebouwd, hoe goed je dit ook hebt gedaan, is het van vitaal belang om deze propositie te communiceren met de campus doelgroep. Scholieren/studenten/starters kunnen geen voorkeur voor jouw organisatie ontwikkelen als ze jouw propositie als werkgever niet kennen. De communicatie van de opgebouwde propositie is dus van groot belang. Bij het communiceren zijn er verschillende basiskanalen die je kunt inzetten, afhankelijk van het mediagedrag van de specifieke doelgroep. Inzichten in mediagedrag kun je halen uit campus onderzoek.

1. Social media: Social media lenen zich uitstekend om jouw campus propositie te delen. Dankzij de mogelijkheid om zowel tekst als beeld te delen, zijn social media ideaal om de "sfeer" van jouw campus propositie over te brengen. Zorg ervoor dat je de juiste sociale media inzet op basis van het gebruik door de doelgroep. Houd er rekening mee dat het gebruik van sociale media na verloop van tijd sterk kan veranderen dus blijf continu op de hoogte welke social media jouw campus doelgroep gebruikt.

2. Algemene websites: Algemene websites, zoals VI.nl of vice.nl, kunnen ook worden gebruikt om de propositie te communiceren, zolang de doelgroep daar aanwezig is. Het nadeel van algemene media is echter dat ze vaak kostbaar zijn en niet specifiek gericht zijn op een bepaalde campus doelgroep (bijv. de zorg doelgroep).

3. Studiewebsites: Bepaalde websites worden door specifieke campus doelgroepen gebruikt tijdens hun studie. Als je weet welke websites dit zijn, kun je daar ook de propositie delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sites waar juridische studenten gemakkelijk juridische uitspraken kunnen opzoeken.

4. Employee advocacy: Een van de meest succesvolle manieren om de campus propositie te communiceren is via eigen medewerkers. Door huidige startende medewerkers en andere medewerkers de propositie via hun (sociale) netwerken te laten communiceren, ontstaat een krachtige manier van communicatie. Dit wordt ook wel 'employee advocacy' genoemd. Het nadeel kan zijn dat er in de organisatie voldoende 'jonge medewerkers' aanwezig moeten zijn, omdat zij het meest relevante netwerk hebben onder studenten/starters.

5. Sponsoring: Misschien wel het meest klassieke kanaal voor campus branding is de sponsoring van studenten- of studieverenigingen. Op deze manier kan de propositie recht in het hart van de doelgroep worden gecommuniceerd. Het nadeel van sponsoring is echter dat dit vaak hoge kosten met zich meebrengt en dat de resultaten niet altijd goed meetbaar zijn.

Door een combinatie van een sterke campus propositie en een doordachte inzet van (media)kanalen vergroot je de kans dat de campus branding strategie de gewenste resultaten (hoge bekendheid en voorkeur) oplevert.

Ben je op zoek naar meer kennis over campus recruitment kom dan naar de Masterclass Campus Recruitment op 19 januari 2023. Ben je op zoek naar diepgaande inzichten in jouw campus doelgroepen neem dan deel aan ons Landelijk Campus Onderzoek 2024.