Wat is employermarketing?

Categorieën

Tegenwoordig zijn steeds meer organisaties zich bewust van het feit dat het succes van een organisatie grotendeels afhankelijk is van het talent dat ze kunnen aantrekken en behouden. Om het beste talent aan te trekken, investeren veel organisaties in arbeidsmarktstrategieën. Echter, opvallend is dat veel organisaties hierin niet echt een geïntegreerde aanpak hebben. Vaak nemen ze losse initiatieven, zoals het opstellen van een Employee Value Proposition, het opzetten van een referralprogramma of het verbeteren van vacatureteksten.

Om echt succesvol te zijn op de arbeidsmarkt, is het cruciaal om een integrale aanpak en visie te hanteren. Dit noemen we 'employermarketing'. Employermarketing omvat:

'Alle marketingactiviteiten die een organisatie inzet richting zowel de interne als externe arbeidsmarkt, met als doel nu en in de toekomst voldoende hoogwaardige kandidaten aan te trekken om aan de behoefte aan nieuwe medewerkers te voldoen.'

Het belangrijkste in deze definitie is dat deze marketingactiviteiten gericht zijn op zowel de interne als externe arbeidsmarkt, ook wel bekend als de Business to Talent (B2T) markt. Daarnaast richten deze activiteiten zich zowel op de korte termijn (nu werven van kandidaten) als op de lange termijn (het aantrekken van kandidaten over bijv. een jaar). Een ander essentieel aspect in deze definitie is dat alles wat wordt gedaan gericht is op het vervullen van de behoefte aan nieuwe medewerkers binnen de organisatie. Zonder dit laatste zal employermarketing weinig toegevoegde waarde bieden en zullen er beperkte budgetten beschikbaar zijn.

De zes disciplines van employermarketing

Employermarketing omvat zes disciplines die zowel afzonderlijk als gezamenlijk bijdragen aan het maximale succes van organisaties op de arbeidsmarkt.

1. Talent Intelligence

Talent Intelligence omvat alle inzichten in zowel de interne als externe arbeidsmarkt die slim kunnen worden ingezet om verschillende employermarketingstrategieën te ontwikkelen. Hierbij kun je denken aan inzicht in het mediagedrag van specifieke doelgroepen, waardoor je vacatureteksten via de juiste kanalen kunt communiceren. Talent Intelligence wordt via arbeidsmarktonderzoek gegenereerd. Wil je meer weten over Talent Intelligence click dan hier.

2. Employerbranding

Employerbranding draait om het positioneren van de organisatie als werkgever op basis van bepaalde waarden, zoals cultuur, missie en werkgeverschap. Hiermee informeer je de arbeidsmarkt over wat zij kunnen verwachten als ze voor jouw organisatie gaan werken. Wil je meer weten over Employerbranding click dan hier.

3. Doelgroepmarketing

Doelgroepmarketing richt zich op het positioneren van de organisatie naar een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld verpleegkundigen of developers, op basis van een specifieke propositie. Terwijl employerbranding zich richt op de gehele arbeidsmarkt, concentreert doelgroepmarketing zich op een specifiek deel daarvan. Wil je meer weten over doelgroepmarketing click dan hier.

4. Jobmarketing

Jobmarketing houdt zich bezig met het promoten van specifieke vacatures op de arbeidsmarkt. In tegenstelling tot employerbranding en doelgroepmarketing, richt jobmarketing zich niet op het positioneren van de organisatie, maar op het aantrekken van kandidaten voor specifieke vacatures. Wil je meer weten over jobmarketing click dan hier.

5. Candidate Experience

De candidate experience omvat de totale ervaring die (potentiële) kandidaten hebben tijdens het wervingsproces van de organisatie. Het creëren van een positieve ervaring is van cruciaal belang om talent aan te trekken en te behouden. Wil je meer weten over de Candidate Experience click dan hier.

6. Employermarketing Analytics

Employermarketing Analytics betreft alle inzichten in het succes van de vier eerdergenoemde employermarketing disciplines. Hiermee meet je achteraf hoe succesvol je strategie was, bijvoorbeeld aan de hand van gegevens zoals Google Analytics die laten zien hoeveel verkeer de werken-bij-pagina heeft gegenereerd als gevolg van een doelgroepmarketingcampagne. Wil je meer weten over Employer Marketing Analytics click dan hier.

In een notendop omvat het Employermarketing Framework dus deze zes disciplines. Als je vrijblijvend wilt bespreken hoe employermarketing, of specifieke aspecten ervan, voor jouw organisatie kunnen werken, neem dan gerust contact met ons op.